IQ option  การเคลื่อนไหวของราคารูปแบบต่าง ๆ หรือ IQ option price pattern เป็นผลมาจากการท้อนพฤติกรรมมวลชนที่เข้าไปชื้อ-ขายเก็งกำไรในตลาด หรือในหุ้นตัวใดตัวหนึ่ง จากการสังเกต IQ option price pattern พบว่ามีรูปแบบ IQ option  การเคลื่อนไหวหลายรูปแบบและค่อนข้างเป็นระเบียบ ดังนี้

การเคลื่อนไหวของราคามีลักษณะเป็นแนวโน้ม

นักเทคนิคเชื่อว่าการเคลื่อนมีแนวโน้มชันเจนในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งและราคาจะเคลื่อนไปในแนวโน้มนั้นต่อไปเรื่อย ๆจนกว่าจะเปลี่ยนแนวโน้ม

ราคาเคลื่อนไหวเป็นแนวโน้ม

แนวโน้มมาขึ้น (uptrend IQ option)

ในแนวโน้มหุ้นขาขึ้น(uptrend) ราคาหุ้นจะเคลื่อนไหวขึ้นไป และทำจุดสูงใหม่สูงขึ้นไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะหยุดขึ้นลักษณะการขึ้นของราคาไม่ได้ขึ้นเป็นลักษณะเส้นตรงเนื่องจากมีการขายทำกำไรออกมาจึงมีการย่อลงมาเล็กน้อยและมีแรงชื้อกลับขึ้นไปอีก แต่ระยะของการขึ้นจะมากกว่าระยะของการลง

ลักษณะแนวโน้มขาขึ้น

แนวโน้มขาลง(Downtrend IQ option)

แนวโน้มขาลง(Downtrend IQ option)ราคาหุ้นจะลงไปเรื่อย ๆ ละทำจุดต่ำใหม่ลงไปเรื่อยจะกว่าจะหยุดลง ลักษณะการลงของราคาไม่ได้ลงเป็นลักษณะเส้นตรงเนื่องจากการมีแรงชื้อเข้ามาจึงมีการดีดตัวขึ้นและมีแรงขายช้ำลงมาแต่ระยะของการลงจะมากกว่าระยะของการขึ้น

ตัวอย่างหุ้นขาลง

การเคลื่อนไหวแบบ side way

การเคลื่อนไหวแบบ side way เป็นการเคลื่อนไหวในกรอบขึ้น-ลงไปเรื่อย ๆ หรือเคลื่อนที่ออกด้านข้าง จนกว่าราคาจะเคลื่อนที่ออกนอกกรอบ

ลักษณะการเคลื่อนไหวแบบ side way

ตัวอย่างหุ้นเคลื่อนไหวแบบ side way

ภาพการเคลื่อนไหวของราคา

นอกจากนักวิเคราะห์แนวเทคนิคยังสังเกตรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคา (price pattern) ที่เกิดช้ำบ่อย ๆในอดีต และตั้งชื้อให้จำง่ายลักษณะที่เป็นภาพ เช่นถ้วยกาแฟ กระบวยตักน้ำ หัวและไหล่ รูปธง มาใช้ในการคาดการณ์แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอีกดัวย

ภาพรูปถ้วยกาแฟ (cup and handle IQ option)

ถ้ากราฟทำรูปแบบคล้ายถ้วยกาแฟแล้ว(A-B-C เป็นรูปถ้วยกาฟ) ราคาจากจุก C มีแนวโน้มที่จะขึ้นไปอีกระยะ Y ชั่งมีแนวโน้มระยะการขึ้นเท่ากับระยะจากจุดก้นถ้วยถึงขอบถ้วยโดยประมาณ (ระยะ X)

ตัวอย่างกราฟรูปถ้วยกาแฟ

จากกราฟหุ้นมีลักษณะเหมือนกระบวยตักน้ำที่มีด้ามยาว (A-B-C เป็นรูปกระบวยตักน้ำ) ราคาหุ้นจากจุด c มักจะสามารถขึ้นได้อีกเป็นระยะ y โดยมีแนวโน้มระยะการขึ้นเท่ากับระยะจากจุด b ไป c โดยประมาณ (ระยะ x)

รูปแบบกราฟลักษณะนี้พบได้บ่อยคล้ายกับศีรษะมนุษย์ที่มีไหล่ว้ายไหล่ขวาประกอบ มักจะเกิดในแนวโน้มขาขึ้น แต่เมื่อนั้นลงทุนเห็นภาพหัวและไหล่ให้ระวังว่าทิศทางของหุ้นที่อาจกำลังจะเปลี่ยนเป็นขาลง

จากภาพ ในช่วงแรกหุ้นขึ้นมาผ่านเส้น neckline (เส้น ab) ขึ้นไปแล้วย่อลงมาพักบนเส้น neckline เป็นรูปไหล่ซ้าย ต่อมาราคาได้เด้งขึ้นไปอีกและสูงกว่ายอดเดิมแล้วลงมาพักบนเส้น neckline เป็นรูปศีรษะความสูงเท่ากับ x และช่วงที่สามราคาหุ้นได้พยายามดีดขึ้นอีกแต่เตี้ยกว่ายอดที่สองแล้วย่อลงมาบนเส้น neckline เป็นไหล่ขวา แต่ครึ้งนี้ราคาไม่สามารถยืนบน necklineได้และหลุดลงมา โดยทั่วไปแล้วเราสามารถคาดการณ์การลงของราคา (ระยะ y) ซึ้งระยะการลง y จะมีระยะประมาณ x

ภาพหัวและไหล่หัวกลับ (Inverse Head and Shoulder)

รูปแบบกราฟลักษณะนี้พบได้บ่อยคล้ายกับศีรษะมนุษย์ที่มีไหล่ซ้ายไหล่ขวาประกอบแต่เป็นภาพกลับหัว มักจะเกิดในแนวโน้มขาลง แต่เมื่อนักลงทุนเห็นภาพหัวและไหล่กลับหัวแสดงว่าทิศทางของหุ้นอาจจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้น

จากภาพ ครั้งแรกหุ้นลงมาทะลุเส้น neckline ลงมาแล้วดีดกลับขึ้นไปติดเส้น necklineเป็นรูปไหลาซ้าย ต่อมาราคาร่วงลงไปอีกครั้งต่ำกว่าเดิมแล้วเด้งกลับขึ้นไปติดเส้น neckline เป็นครั้งที่สองเป็นรูปศีรษะที่มีความลึกเท่ากับ x และครั้งที่สามราคาย่อตัวลงมามีความลึกประมาณไหล่ซ้าย จากนั้นหุ้นพลิกขึ้นได้เป็นไหล่ขวาและการดีดตัวครั้งนี้สามารถทะลุผ่านเส้น neckline ขึ้นไปได้ ซึ้งโดยทั่วไปแล้วเราสามารถคาดการณ์ระยะการขึ้นของราคา (ระยะ y) ซึ้งระยะการขึ้น y จะมีระยะประมาณระยะ x

รูปแบบกราฟลักษณะนะนี้คล้ายกับสี่เหลี่ยม (Rectangles) เป็นลักษณะการเคลื่อนไหวของราคาขึ้นลงในกรอบสี่เหลี่ยมไปเรื่อย ๆเมื่อราคาทะลุกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นไปด้านบนจะเรียกว่าว่า (Bullish Rectangle) แต่ราคาทะลุกรอบสี่เหลี่ยมลงมา ด้านล่างจะเรียกว่า (Bullish Rectangle) โดยสามารถคาดการณ์ได้ว่าระยะทางที่แท่งราคาทะลุขึ้นหรือทะลุลง(ระยะ y) จะมีระยะอย่างน้อยเท่ารับ ระยะ x (y_>x)

ภาพสามเหลี่ยม (Triangle IQ option)

รูปแบบกราฟลักษณะนี้คล้ายกับสามเหลี่ยม (Triangle)  เป็นลักษณะการเคลื่อนไหวของราคาขึ้นลงในกรอบสามเหลี่ยมและมีการเรียกชื้อของสามเหลี่ยมต่างกัน เมื่อราคาหุ้นทะลุกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นไปด้านบน หรือด้านล่างแล้ว เราสามารถคาดการณ์ระยะการขึ้นลงของราคา (ระยะ y) ซึ้งระยะ y จะมีระยะอย่างน้อยเท่ากับ x (y>x)

ภาพการเคลื่อนไหวของราคาแบบ(Triangle)

ตัวอย่างที่ยกมาเป็นรูปแบบมาตรฐานบางส่วนที่พบบ่อยในตลาดหุ้นไทยและทั่วโลกนักลงทุนที่จำรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาไห้ จะได้เปลี่ยนในการหาจังหวะการเข้าซื้อ-ขาย หรือการที่นักลงทุนเฝ้าติดตามหุ้นตัวหนึ่งใดตัวเป็นพิเศษก็       จะรู้จักนิสัยหรือพฤติกรรมราคาหุ้นตัวนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี

รูปแบบการเปลี่ยนทิศทางของราคา (Reversal Pattern)

เป็นรูปแบบที่แสดงให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมากำลังจะสิ้นสุดลงไป และแนวโน้มใหม่ที่มีแนวทางตรงข้ามกับแนวโน้มเดิมกำลังจะเกิดขึ้น รูปแบบการเปลี่ยนแนวโน้มที่พบได้บ่อย ๆ เช่น V-shape . w- shape. saucer และ Double Tops

V-shape

การเปลี่ยนแนวโน้มแบบ V-shape จะเกิดในกรณีที่เกิดสถานการณ์หรือข่าวสารที่เข้ามากระทบตลาดแบบรุนแรง ทำให้เกิดแรงขายหรือแรงชื้อจำนวนมาก ๆ ในเวลาสั้น ๆสามารถสังเกตได้ว่าองศาการขึ้นหรือลงจะมีความชันมาก และเมื่อตลาดหายจากการตื่นตระหนกกับข่าวสารหรือสถานการณ์นั้นแล้ว ราคาหุ้นจะเกิดการเปลี่ยนทิศในทิศทางตรงข้ามอย่างรวดเร็วเช่นกัน ดังนั้นภาพราคาจะมีลักษณะเหมือนตัวอักษร v ในภาษาอังกฤษ

การกลับทิศลักษณะ V-shape ขาขึ้น

การกลับทิศลักษณะ V-shape ขาลง

w- shape

ลักษณะการเปลี่ยนแนวโน้มแบบ w- shape ใช้ในกรณีที่หุ้นเปลี่ยนทิศทางจากขาลงเป็นขาขึ้น ซึ่งเกิดในกรณีที่ราคาหุ้นลงมาสร้างฐานอยู่ด้านล่างแล้วเด้งขึ้นไปติดเส้น neckline เด้งลงเด้งกลับบริเวณฐานเดิมอีกครั้ง ต่อมาสามารถพลิกขึ้นผ่านเส้น neckline ไปได้รูปแบบลักษณะนี้เรียกว่า w- shape คือมีลักษณะเหมือนกับ w  ในภาษาอังกฤษนั่นเองรูป a เกิดจากการสร้างฐานด้านที่เท่ากันเรียกว่า w- shape ธรรมดา แต่รูป b และ c เกิดจากการสร้างฐานด้านล่างที่ไม่เท่ากันเรียกว่า w- shape ขาเขย่ง

 

 

Saucer

การเปลี่ยนแนวโน้มแบบ Saucer (จานรอง) จะใช้เวลาค่อนข้างนานในการเปลี่ยนแนวโน้ม ซึ้งการเคลื่อนไหวของราคาจะมีลักษณะโค้งเหมือนขอบจานรอง

ลักษณะการเปลี่ยนแนวโน้มแบบ Double Tops พบได้บ่อยในกรณีที่หุ้นเปลี่ยนทิศทางจากขาขึ้นเป็นขาลง ซึ่งจะเกิดในกรณีที่ราคาหุ้นขึ้นไปทำยอดสูงแล้วปรับตัวลงมาพักบนเส้น neckline ซึ้งเป็นแนวรับ จากนั้นราคาหุ้นได้ปรับตัวขึ้นอีกครั้งทำยอดสูงเท่าๆ กับยออดเดิม จากนั้นราคาหุ้นก็ปรับตัวลงอีก แต่หลุดเส้น neckline ลงไปและไม่สามารถกลับตัวขึ้นไปยืนเหนือเส้น neckline ได้ ซึ้งเป็นสัญญาณที่หุ้นจะเปลี่ยนเป็นขาลง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *